KARIA MARBLE

ELAZIĞ VİŞNE

Açıklama

Petrografide "ofikalsit" olarak bilinen bu mermerler, bindirme tektoniği ve bunun kayaçlarda
neden olduğu çatlaklarda dolaşan hidrotermal akışkanların ürünüdür. Elazığ Vişnesi, tanınırlığına bağlı
olarak, 1970'lerde köy evleri ve bahçe duvarlarında
yapı taşı olarak kullanılmaktan çıkmış, günümüzde
Dünya’nın sayılı projelerinde kendine yer
edinmiş bir konuma gelmiştir.